Regulamin Promocji "Światowy Dzień Zdrowia"

 1. Niniejszy regulamin promocji określa zasady prowadzenia okresowej akcji promocyjnej pod nazwą "WALENTYNKI" ("Akcja Promocyjna") organizowanej przez Natu Care sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS: 981162 ("Natu.Care").

 2. Akcja Promocyjna obowiązuje w okresie od 05.04 do 15.04 2024 r. dla sprzedaży prowadzonej przez Natu.Care poprzez portal http://www.natucare.pl („Sklep”).

 3. O ile inaczej nie wynika z treści niniejszego regulaminu, wszystkie terminy pisane dużą literą mają znaczenie przypisane w regulaminie Sklepu dostępnym pod adresem https://natu.care/pl/regulamin("Regulamin Strony").

 4. Akcja Promocyjna polega na:

  1. Rabat 15% na wszystkie suplementy diety Natu.Care z kodem ZDROWIE15
 5. Promocja Światowy Dzień Zdrowia nie łączy się z innymi rabatami i promocjami.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2024 r.
 7. Promocja dotyczy jedynie zakupów jednorazowych.
 8. Natu.Care zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Akcji Promocyjnej w okresie jej trwania jak również zakończenia Akcji Promocyjnej w każdym czasie.
 9. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Strony.