☀️ Przygotuj swoją skórę na lato! Teraz 20% taniej z kodem: LATO20 🏝

Regulamin Promocji "XMAS 2023"

 1. Niniejszy regulamin promocji określa zasady prowadzenia okresowej akcji promocyjnej pod nazwą "XMAS 2023" ("Akcja Promocyjna") organizowanej przez Natu Care sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS: 981162 ("Natu.Care").

 2. Akcja Promocyjna obowiązuje w okresie od 8 do 31 grudnia 2023 r. dla sprzedaży prowadzonej przez Natu.Care poprzez portal https://www.natu.shop ("Sklep").

 3. O ile inaczej nie wynika z treści niniejszego regulaminu, wszystkie terminy pisane dużą literą mają znaczenie przypisane w regulaminie Sklepu dostępnym pod adresem https://natu.care/pl/regulamin ("Regulamin Strony").

 4. Akcja Promocyjna polega na:

  1. W przypadku kiedy klient zakupi 3 produkty z kolekcji Natu.Care, trzeci - najtańszy otrzymuje gratis.
  2. W przypadku kiedy klient wybierze 3 produkty z kolekcji Natu.Care o takiej samej wartości każdy, trzeci otrzymuje gratis.
 5. Promocja XMAS nie łączy się z innymi rabatami i promocjami.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 8 grudnia 2023 r.
 7. Promocja dotyczy jedynie zakupów jednorazowych.
 8. Natu.Care zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Akcji Promocyjnej w okresie jej trwania jak również zakończenia Akcji Promocyjnej w każdym czasie.
 9. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Strony.