Witold Tomaszewski - Doktor nauk medycznych

Witold Tomaszewski

Doktor nauk medycznych
Doktor nauk medycznych, ekspert prawa żywnościowego i farmaceutycznego oraz doświadczony pracownik sektora medycznego.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Wieloletni pracownik Instytutu Endokrynologii funkcjonującego w strukturach Akademii Medycznej w Łodzi oraz Regionalnego Ośrodka Osteoporozy i Poradni Endokrynologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2011–2012 Z-ca Głównego Inspektora Sanitarnego.

w Natu.Care wierzymy, że sekretem długiego życia jest równowaga fizyczna i psychiczna. Czystość umysłu stawiamy na równi ze zdrowiem ciała.