Mateusz Podlecki - Redaktor Natu.Care

Mateusz Podlecki

Redaktor Natu.Care
W Natu.Care edukuje na temat zdrowego stylu życia i obala niebezpieczne mity, przeciwstawiając im wyniki najnowszych badań naukowych. Dodatkowo interesuje się nowymi technologiami oraz ich wpływem na zdrowie i codzienne życie.

Najważniejsze informacje

  • W Natu.Care edukuje na temat zdrowego stylu życia i obala niebezpieczne mitami, przeciwstawiając im wyniki najnowszych badań naukowych. 
  • Interesuje się nowymi technologiami oraz ich wpływem na zdrowie i codzienne życie.

Doświadczenie

Od 2012 roku Mateusz zdobywał doświadczenie redakcyjne i dziennikarskie w wiodących polskich mediach - także naukowych.

Wykształcenie

W 2019 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie edukacji medialnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Misja

Chcę pokazywać czytelnikom sprawdzone naukowo wskazówki, jak dbać o zdrowie i urodę. Przekładam skomplikowany naukowy język na porady, które łatwo wprowadzić w życie.

Ostatnie artykuły

w Natu.Care wierzymy, że sekretem długiego życia jest równowaga fizyczna i psychiczna. Czystość umysłu stawiamy na równi ze zdrowiem ciała.